Vem är jag
 
Var finns jag
 
Vad gör jag
 
Vad är KBT
 
 


J
ag:

* Har mångårig erfarenhet av
vuxenpsykiatri

* Har erfarenhet av familjeterapi

* Har erfarenhet av parsamtal

* Tillhandahåller individualkontakt och parsamtal

* Erbjuder handledning på viss nivå, egen terapi och konsultuppdrag

Gör.
De problem jag i huvudsak tar mig an är ångest, kriser, relationsproblem,
fobier, stresshantering samt
utbrändhet.

       

   
                 
  Kognitivt Psykoterapi i Ystad AB • Vädergränd 13 • 271 34 Ystad • 0733-124 509 • lisbetholssonkbt@gmail.com
Home