Vem är jag
 
Var finns jag
 
Vad gör jag
 
Vad är KBT
 

Jag heter Lisbeth Olsson och jag är legitimerad kognitiv psykoterapeut.

Jag började min yrkesbana inom somatiken på medicinmottagning och vårdcentral. Var sedan en kort runda på militärsjukhuset i Malmö för att sedan gå mentalskötarutbildning. Efter det valde jag kognitiv vidareutbildning - steg ett och två - där jag har min legitimation.

Jag är auktoriserad i KBT, kognitiv beteendeterapi, och har sedan 1984 arbetat inom psykiatrin. Till en början med patienter med psykosdiagnos i psykosteam i Ystad, senare på öppenvårdsmottagning omfattande alla psykiatriska diagnoser.

Mellan 2000-2002 arbetade jag inom socialtjänsten i Sjöbo med familjearbete.

2002-2005 arbetade jag sedan halvtid i privat företag-FamiljeForum- som psykoterapeut i familjer men även med individuella terapier.

Privat psykoterapimottagning har jag haft på halvtid sedan 2000 och på heltid från 2005.

       

   
                 
  Kognitivt Psykoterapi i Ystad AB • Jörgensgatan 1 • 271 40 Ystad • 0733-124 509 • lisbetholssonkbt@gmail.com
Home